Tekočinska biopsija

Opis terminološkega problema:
Zanima me najbolj ustrezen prevod angleškega termina, ki označuje pojem, ki se vedno bolj uveljavlja v onkologiji in tudi klinični praksi. Gre za ang. termin liquid biopsy. Pri klasični biopsiji se z iglo odvzame vzorec tkiva, pri tej vrsti biopsije pa se odvzame vzorec telesne tekočine, ki je običajno kri, lahko pa tudi urin, plodovnica, materino mleko, plevralni izliv, sinovialna tekočina, semenska tekočina itd. Skratka, katera koli telesna tekočina, čeprav je največkrat mišljena kri.
 
V slovenskih besedilih se velikokrat pojavi termin tekoča biopsija, ki je po našem mnenju strokovno neustrezen, saj gre za odvzem tekočine, pojavlja pa se tudi termin biopsija telesnih tekočin. Trenutno pripravljamo strokovni članek v slovenskem jeziku na to temo in bi bili zelo hvaležni za vašo strokovno pomoč pri iskanju najbolj ustreznega prevoda.
 
Vprašanje poslano: 3. 10. 2018
Mnenje Terminološke sekcije:

Kot ugotavljate sami, se pridevnik liquid v ang. terminu liquid biopsy nanaša na telesne tekočine, ki se jih odvzame pri tem postopku. V angleščini pridevnik liquid ne pomeni samo 'tekoč', pač pa tudi 'nanašajoč se na tekočino'. Po SSKJ2 pridevnik tekočinski pomeni 'nanašajoč se na tekočino' in je zato po našem mnenju kot sestavina termina, ki označuje biopsijo, pri kateri se odvzame vzorec telesne tekočine, ustreznejši kot pridevnik tekoči (ki po Slovenskem medicinskem slovarju pomeni 'ki je v agregatnem stanju tekočine ali poteka neprekinjeno', Slovenski medicinski slovar pa med drugim navaja stalne zveze tekoča dieta, tekoči dušik, tekoči kristal).

Omenjate tudi termin biopsija telesnih tekočin. Termin tekočinska biopsija se nam zdi ustreznejši, ker je krajši in zato bolj gospodaren, ima pa tudi že nekaj pojavitev na internetu, npr. v članku Marte Satler Redno letno srečanje članic EuropaColon (2016, str. 6).

Svetujemo vam torej, da uporabljate termin tekočinska biopsija.