Iskalnik
Najdenih: 1
licénca Á -e -- ž

po Zakonu o graditvi objektov, 2004 dovoljenje za izdelovanje arhitekturnih načrtov, samostojno izdelavo urbanističnih zasnov, državnih in občinskih prostorskih aktov in drugih inženirskih storitev, ki ga z opravljenim strokovnim izpitom pridobi arhitekt ali inženir ustrezne stroke


PRIM.: licénca KÁ, licénca P


ang.: A licence