Iskalnik
Najdenih: 3
aktuálna máža -e -e ž

snov za mazanje drsne ploskve smuči ali njenih delov glede na trenutne vremenske in snežne razmere


PRIM.: aktuálna drsálna máža, aktuálna oprijemálna máža, drsálna máža, mêhka máža, osnôvna máža, potoválna máža, pôltŕda máža, tŕda máža


ang.: actual wax

nem.: aktuelles Wachs n

fr.: fart actuel m