Iskalnik
Najdenih: 1
360-stopínjski zasúk telésa -ega -a -- [trístošéstdǝsǝt] m

premik deskarja na snežni deski za cel krog okrog njegove vzdolžne osi


S: obràt za 360°, pôlni obràt


ang.: 360-degree spin, one full spin

nem.: 360-Grad-Drehung f, ganze Drehung f