Iskalnik
Najdenih: 1
180-stopínjski zasúk telésa -ega -a -- [stóósǝmdǝsǝt] m

premik deskarja na snežni deski za pol kroga okrog njegove vzdolžne osi


S: obràt za 180°, polovíčni obràt


ang.: 180-degree spin, half-spin

nem.: halbe Drehung f, 180-Grad-Drehung f