Iskalnik
Najdenih: 4
β -- [béta] ž simb.,

v geometriji skakalnic po predpisih mednarodne smučarske organizacije naklonski kot dotikalnice hrbtišča skakalnice v točki K


ang.: gradient of landing hill knoll at point K

nem.: Neigung der Tangente bei K f