Iskalnik
Najdenih: 1
álpska téhnika smúčanja -e -e -- ž

tehnika drsenja, vijuganja, zavijanja na snegu, snežni podlagi s smučmi, ki imajo robnike, s snežno desko


ang.: alpine skiing technique

nem.: alpine Skitechnik f