Iskalnik
Najdenih: 1
res sub iudice -- -- -- [rés sub júdice] (lat.)

zadeva, o kateri teče postopek pred sodiščem