Iskalnik
Najdenih: 1
res iudicata -- -- [rés judikáta] (lat.) pravnomôčno razsójena stvár