Iskalnik
Najdenih: 1
absolútna človékova pravíca -e -e -e ž

človekova pravica, ki je ni dopustno omejevati ne v miru ne v vojni, npr. prepoved smrtne kazni, mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja