Iskalnik
Najdenih: 1
inštrúktor planínske orientácije -ja -- -- m

planinec z opravljenimi teoretičnimi in praktičnimi izpiti, usposobljen za izobraževanje vaditeljev planinske orientacije


ang.: alpine orientation coach

nem.: Lehrwart der Alpinorientierung

ita.: istruttore della orientazione alpina

fr.: instructeur de ľorientation alpine