Iskalnik
Najdenih: 1
alpínski pás -ega pasú m

pas rastja v nadmorski višini 2000–2400 m, kjer uspevajo zelnate rastline: avrikelj, zoisova zvončica, planika, alpska velesa, clusijev svišč, murka, alpska nebina


GL.: súbalpínski pás


ang.: alpine zone

nem.: Bergzone

ita.: piano culminale-orizzonte alpino

fr.: zone alpine