Iskalnik
Najdenih: 92

jézero

acidotrófno jézero

akumulacíjsko jézero

alkalitrófno jézero

alotrófno jézero

amíktično jézero

antropogéno jézero

argilotrófno jézero

avtotrófno jézero

brezodtóčno jézero

deflacíjsko jézero

déltno jézero

dimíktično jézero

distrófno jézero

dotóčno jézero

dvóslôjno jézero

efemêrno jézero

eólsko jézero

erozíjsko jézero

evtrófno jézero

globôko jézero

gôrsko jézero

hídrokarbonátno jézero

holomíktično jézero

jámsko jézero

jézero hládnega zráka

kaldêrsko jézero

kônčno jézero

kônčno morénsko jézero

kráško jézero

krátersko jézero

kriogéno jézero

kríokráško jézero

kríptodepresíjsko jézero

krníčno jézero

krníško jézero

lavínsko jézero

ledeníško jézero

ledeníško jézero v brázdi

meromíktično jézero

mézotrófno jézero

míktično jézero

mineralizírano jézero

minerálno jézero

mládo jézero

monomíktično jézero

montanogéno jézero

morénsko jézero

mŕtvo jézero

narávno jézero

obálno jézero

obdóbno jézero

obmôrsko jézero

obróbno jézero

odtóčno jézero

oligomíktično jézero

óligotrófno jézero

organogéno jézero

pereniálno jézero

periódično jézero

plítvo jézero

poikilotêrmično jézero

polárno jézero

polimíktično jézero

predálpsko jézero

predledeníško pregrádno jézero

pregrádno jézero

presihajóče kráško jézero

pretóčno jézero

pribréžno jézero

razčlénjeno jézero

réčno jézero

relíktno jézero

rúdniško jézero

siderotrófno jézero

sifónsko jézero

sladkovôdno jézero

slánkasto jézero

sláno jézero

slépo jézero

sódavo jézero

stálno jézero

stáro jézero

tektónsko jézero

têrmokráško jézero

trópsko jézero

ugreznínsko jézero

umétno jézero

vulkánsko jézero

zajezítveno jézero

zajezítveno ledeníško jézero

zrélo jézero

jézero -a s

hidgeogr. stalna ali občasna, naravna ali umetna stoječa voda v kotlini, kotanji, brez neposrednega stika z morjem, s počasno menjavo vodne gmote ali brez nje