Iskalnik
Najdenih: 1
ablacíjska moréna -e -e ž

geomorf. morensko gradivo s površine ali vrhnjega dela ledenika, ki se izloči iz ledu zaradi ablacije


S: ablacíjski tíl, tíl taljênja


ang.: ablation till