Iskalnik
Najdenih: 1
žvêplov díoksíd -ega -a m K: SO2

var. okolja spojina žvepla in kisika, najbolj razširjen onesnaževalec v zraku, ki nastaja zlasti pri zgorevanju fosilnih goriv in katerega koncentracija je merilo onesnaženosti zraka