Iskalnik
Najdenih: 1
àconálna tálna vôda -e -e -e ž

hidgeogr. podtalnica z lastnostmi, ki niso skladne s podnebnimi in drugimi naravnogeografskimi značilnostmi pokrajine v določenem naravnem pasu


PRIM.: conálna tálna vôda