Iskalnik
Najdenih: 1
àbiótski člén okólja -ega -a -- m

pokr. ekol. neživi del ekosistema, npr. kamnina, podnebje, voda, prst


S: àbiótični člén okólja

PRIM.: biótski člén okólja