Iskalnik
Najdenih: 1
žêlod želóda m

organ. plod hrasta (Quercus), ki ga delno ali skoraj v celoti obdaja skledica


ang.: acorn n

nem.: Eichel f

lat.: glans f