Iskalnik
Najdenih: 1
amplitúdno normíranje -ega -a s

v simulaciji algebrajski postopek pretvarjanja problemskih spremenljivk matematičnega modela sistema v računalniške spremenljivke, pri čemer vsaka problemska spremenljivka, deljena z njeno znano ali ocenjeno maksimalno absolutno vrednostjo, predstavlja normirano spremenljivko, tako da so dobljene računalniške spremenljivke brezdimenzijske veličine na intervalu med –1 in 1


S: v simulaciji amplitúdno skalíranje


ang.: magnitude scaling, amplitude scaling