Skip to main content

Je nagrada "drejček" lastno ime?

Submitted by helena_dobrovoljc on Pon, 06/10/2013 - 14:14
Vprašanje:

Pozdravljeni. Zanima me, ali se nagrada drejček (za spekulativno umetnost, imenovana po literarni osebi Drejčku) piše z veliko ali malo začetnico?

Ključne besede: pravopis mala/velika začetnica drejček imena nagrad

Slovenska pravopisna pravila (2001) v členu 152 določajo, da poimenovanja »odlikovanj in športnih trofej« niso lastna imena in jih zato pišemo z malo začetnico (plaketa mesta Ljubljane, kresnik, zlata arena, oskar). Izjema so imena tistih nagrad, kjer gre za zvezo več besed in je prva sestavina svojilni pridevnik iz lastnega imena (Prešernova nagrada). Nagrada drejček se (sledeč pravopisu) piše z malo začetnico.

Naj pa opozorimo, da so tovrstna vprašanja bolj dogovornega značaja. Tako imajo v posameznih evropskih jezikih glede zapisa stvarnih imen oz. poimenovanj različna stališča –  npr. v hrvaškem jeziku so z veliko pisana tako imena nagrad (Orden kralja Tomislava)  kot tudi zgodovinskih dogodkov (Drugi svjetski rat) in praznikov (Božić).

Tudi slovenisti opažamo, da je zapis imen nagrad precej neustaljen: medtem ko nekatere jezikovni uporabniki razumemo kot vrstna poimenovanja (viteški križec, zlata olimpijska medalja), pa druge pogosto pišemo kot lastna imena (Kresnik, Kristalni lev, Oskar), saj jih tudi interpretiramo v pomenu 'ime nagrade'. Ob prenovi pravopisnih pravil bo zato treba razmisliti o različnem značaju teh poimenovanj in o morebitni prenovi pravopisnega pravila. Za enkrat pa ostajamo pri zapisih drejček, kresnik in zlati častni znak svobode RS.

 

Doc. dr. Helena Dobrovoljc (junij 2013)