Dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Erjavec

višji znanstveni sodelavec
+386 1 477 35 07
tomaz.erjavec@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
+386 1 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
+386 1 470 65 25
mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

namestnik predstojnika, vodja Leksikološke sekcije, asistent z doktoratom
+386 1 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Karmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 62 22
carmen.kenda-jez@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 237
mojca.horvat@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
+ 386 1 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Vičič

znanstveni sodelavec
00 386 5 611 76 50
jernej.vicic@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka (upokojena sodelavka)

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (upokojena sodelavka)

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)