Dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 433
aleksandra.bizjak@zrc-sazu.si

Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
+386 1 4706 165
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
+386 1 4706 185
natasa.gliha-komac@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

namestnik predstojnika, vodja Leksikološke sekcije, asistent z doktoratom
+386 1 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 199
simona.klemencic@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 84
domen.krvina@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
+386 1 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 30
mija.michelizza@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 177
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
+ 386 1 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
+386 1 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik
+386 1 470 62 35
marko.snoj@zrc-sazu.si

Dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka (upokojena sodelavka)

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (upokojena sodelavka)

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)