Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleks@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka
01 470 61 85
ngk@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka
01 470 61 63
nevenka.jerman@zrc-sazu.si

Janoš Ježovnik

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 67
branka.lazar@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

asistent z doktoratom
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric

asistentka z doktoratom
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 70
jerica.snoj@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
uvranjek@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)

Dr. Boris Kern

asistent

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)