Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 65
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
01 470 61 85
natasa.gliha-komac@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

asistent z doktoratom, namestnik predstojnika
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
01 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
domen.krvina@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mija.michelizza@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik
01 470 62 35
marko.snoj@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka (upokojena sodelavka)

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (upokojena sodelavka)

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)