Dr. Simon Atelšek

asistent z doktoratom
01 470 65 26
simonat@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 62 31
marjeta.humar@zrc-sazu.si, marjeta.humar@guest.arnes.si

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
01 470 65 25
mjt@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

samostojna tehnica
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mtrojar@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)