Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tina Lengar Verovnik

znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 226
tina.lengar-verovnik@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
+386 11 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka (upokojena sodelavka)

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (upokojena sodelavka)

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)