Po priimku: mija-michelizza-en


Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

znanstveni svetnik, predstojnik
01 470 61 62
kahacic@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

asistent z doktoratom
01 470 65 26
simonat@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleks@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

znanstveni sodelavec
01 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
01 470 62 34
metka@zrc-sazu.si

Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 65
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
01 470 61 85
ngk@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
01 470 65 25
mjt@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

asistent, namestnik predstojnika
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
01 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Asist. dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
01 470 61 99
klemencics@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
alegan@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

samostojna strokovna sodelavka
01 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik
01 470 62 35
marko@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
guzej@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
01 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mtrojar@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
uvranjek@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@guest.arnes.si

Doc. dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
05 335 73 21
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (honorarna sodelavka)

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (honorarna sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)