Po priimku: karmen-nemec-en


Dr. Kozma Ahačič

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 1 470 61 62
kozma.ahacic@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

znanstveni sodelavec
+386 1 470 65 26
simon.atelsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleksandra.bizjak@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

znanstveni sodelavec
01 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
01 470 62 34
metka.furlan@zrc-sazu.si

Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 65
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
01 470 61 85
natasa.gliha-komac@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

asistent z doktoratom, namestnik predstojnika
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen.kenda-jez@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
01 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
domen.krvina@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mojca.horvat@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mija.michelizza@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

samostojna strokovna sodelavka
01 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik
01 470 62 35
marko.snoj@zrc-sazu.si

Miha Sušnik

asistent, mladi raziskovalec
01 470 62 38
miha.sušnik@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matej Šekli

višji znanstveni sodelavec
01 470 62 16
matej.sekli@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
jozica.skofic@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
01 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mitja.trojar@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@zrc-sazu.si

Doc. dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
05 335 73 21
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka (upokojena sodelavka)

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (upokojena sodelavka)

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)