Po priimku: ivanka-šircelj-žnidaršič-en


Dr. Kozma Ahačič

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 1 470 61 62
kozma.ahacic@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

znanstveni sodelavec
+386 1 470 65 26
simon.atelsek@zrc-sazu.si

Dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 433
aleksandra.bizjak@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

znanstveni sodelavec
+386 1 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Erjavec

višji znanstveni sodelavec
+386 1 477 35 07
tomaz.erjavec@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 236
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
+386 1 4706 234
metka.furlan@zrc-sazu.si

Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
+386 1 4706 165
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
+386 1 4706 185
natasa.gliha-komac@zrc-sazu.si

Dr. Januška Gostenčnik

znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 193
januska.gostencnik@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 224
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
+386 1 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
+386 1 470 65 25
mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

namestnik predstojnika, vodja Leksikološke sekcije, asistent z doktoratom
+386 1 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Karmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 62 22
carmen.kenda-jez@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 199
simona.klemencic@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 84
domen.krvina@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 237
mojca.horvat@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
+386 1 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
+386 1 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
+386 1 200 60 01
andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Dr. Tina Lengar Verovnik

znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 226
tina.lengar-verovnik@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
+386 11 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 30
mija.michelizza@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 177
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
+386 1 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
+ 386 1 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
+386 1 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

knjižničarka
+386 1 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Dr. Marko Snoj

redni član SAZU, znanstveni svetnik
+386 1 470 62 35
marko.snoj@zrc-sazu.si

Miha Sušnik

asistent, mladi raziskovalec
+386 1 470 62 38
miha.susnik@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matej Šekli

višji znanstveni sodelavec
01 470 62 16
matej.sekli@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Škofic

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 62 21
jozica.skofic@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mitja.trojar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Vičič

znanstveni sodelavec
00 386 5 611 76 50
jernej.vicic@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@zrc-sazu.si

Dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
+386 5 335 7321
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
+386 1 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka (upokojena sodelavka)

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (upokojena sodelavka)

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)