Dr. Kozma Ahačič

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 1 470 61 62
kozma.ahacic@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

znanstveni sodelavec
+386 1 470 65 26
simon.atelsek@zrc-sazu.si

Dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 433
aleksandra.bizjak@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

znanstveni sodelavec
+386 1 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Erjavec

višji znanstveni sodelavec
+386 1 477 35 07
tomaz.erjavec@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 236
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
+386 1 4706 234
metka.furlan@zrc-sazu.si

Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
+386 1 4706 165
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
+386 1 4706 185
natasa.gliha-komac@zrc-sazu.si

Dr. Januška Gostenčnik

znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 193
januska.gostencnik@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 224
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
+386 1 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
+386 1 470 65 25
mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

namestnik predstojnika, vodja Leksikološke sekcije, asistent z doktoratom
+386 1 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Karmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 62 22
carmen.kenda-jez@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 199
simona.klemencic@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 84
domen.krvina@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 237
mojca.horvat@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
+386 1 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
+386 1 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
+386 1 200 60 01
andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Dr. Tina Lengar Verovnik

znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 226
tina.lengar-verovnik@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
+386 11 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 30
mija.michelizza@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 177
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
+386 1 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
+ 386 1 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
+386 1 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

knjižničarka
+386 1 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Dr. Marko Snoj

redni član SAZU, znanstveni svetnik
+386 1 470 62 35
marko.snoj@zrc-sazu.si

Miha Sušnik

asistent, mladi raziskovalec
+386 1 470 62 38
miha.susnik@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matej Šekli

višji znanstveni sodelavec
01 470 62 16
matej.sekli@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Škofic

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 62 21
jozica.skofic@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mitja.trojar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Vičič

znanstveni sodelavec
00 386 5 611 76 50
jernej.vicic@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@zrc-sazu.si

Dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
+386 5 335 7321
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
+386 1 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si