Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

znanstveni svetnik, predstojnik
01 470 61 62
kahacic@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

asistent z doktoratom
01 470 65 26
simonat@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleks@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

znanstveni sodelavec
01 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
01 470 62 34
metka@zrc-sazu.si

Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 65
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
01 470 61 85
ngk@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
01 470 65 25
mjt@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

asistent, namestnik predstojnika
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
01 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Asist. dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
01 470 61 99
klemencics@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
alegan@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

samostojna strokovna sodelavka
01 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik
01 470 62 35
marko@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
guzej@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
01 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mtrojar@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
uvranjek@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@guest.arnes.si

Doc. dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
05 335 73 21
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si