Raziskovalka pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 76
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se vprašanjem zvrstnosti in stilistike slovenskega jezika ter zlasti problematiki pogovornega jezika. V okviru inštitutskega dela se ukvarja z leksikologijo in leksikografijo. Od oktobra 2016 kot mlada raziskovalka sodeluje pri pripravi Novega slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Izbrane publikacije

RACE, Duša: Problematika slovarskega označevanja sociolektov. Magistrsko delo. Ljubljana, 2015.

RACE, Duša: Pomenotvorni vidiki leksike s področja spleta. Diplomsko delo. Ljubljana, 2013.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 15. 6. 1988 v Ljubljani.

Leta 2013 je diplomirala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2015 tudi magistrirala z nalogo Problematika slovarskega označevanja sociolektov. Študij nadaljuje kot doktorska študentka Filozofske fakultete v Ljubljani.

Od oktobra 2016 je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezika Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • stilistika 

Priznanja in nagrade

V letu 2016/17 je prejemnica štipendije Ustanove patra Stanislava Škrabca.