Asistentka, mlada raziskovalka, raziskovalka pri projektu priprave eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

Telefon:
+386 1 470 61 76
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
39184 (ARRS)
0000-0003-3338-9270 (ORCID)
Raziskovalna dejavnost

Duša Race (15. 6. 1988) je mlada raziskovalka v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu se ukvarja z zvrstnostjo in stilistiko, zlasti z vidika slovarskega označevanja v splošnih razlagalnih slovarjih.

Posveča se problematiki sodobnega prikaza slovarskih vsebin na spletu za različne uporabnike in sodeluje pri urejanju slovarjev za spletne izdaje, pri čemer skrbi za zasnovo vizualizacije slovarskih sestavkov (npr. za Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini (2019), Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (2020)), objavljenih na portalih Fran in Franček.

Sodeluje pri pripravi eSSKJ: Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja in Šolskega slovarja slovenskega jezika, kot pregledovalka tudi pri Sprotnem slovarju slovenskega jezika. Je tehnična sourednica revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.

Raziskovalna področja

  • leksikologija
  • slovaropisje
  • zvrstnost
  • stilistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

  • 2015: bolonjski magisterij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenistika)
  • 2013: bolonjska diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenistika)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

  • 2016–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

  • 2016/17: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

leksikologija • slovaropisje • stilistika 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2016/2017)