Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

Telefon:
+386 1 470 61 73
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
33360 (ARRS)
0000-0001-7451-4264 (ORCID)
Raziskovalna dejavnost

Špela Petric Žižić (21. 9. 1981) se pri raziskovalnem delu ukvarja s sodobno leksikologijo in leksikografijo, zlasti z vprašanjem uslovarjanja večbesednih leksemov. Je sodelavka pri eSSKJ: Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja.

Raziskovalna področja

● jezikoslovje

● leksikologija in leksikografija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

● 2019–: znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

● 2015: doktorat iz jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja)

● 2009: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (primerjalno slovansko jezikoslovje; hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostmi)

● 2000: matura na Gimnaziji Poljane v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

● 2010–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

  • 2019–: vodja aktivnosti pri Šolskem slovarju slovenskega jezika, ki nastaja v okviru projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

  • 2012–: soavtorica, sourednica enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjev slovenščine (SNB, SSKJ2, eSSKJ)
  • 2010: fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo
Izbrani projekti

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • skladnja 

Priznanja in nagrade

Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani za diplomsko delo (2010)