Raziskovalka pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 73
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se vprašanjem sodobne leksikologije in leksikografije.

Sodeluje pri pripravi Slovarja novejšega besedja in Novega slovarja slovenskega jezika.

Izbrane publikacije

Petric, Špela. O jeziku Dobromirovega evangelija, najstarejšega cirilskega spomenika makedonske redakcije cerkvene slovanščine iz 12. stoletja. Diplomsko delo. Ljubljana, 2009, 147 str.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Leta 2003 je opravila enomesečni tečaj češkega jezika na Karlovi univerzi v mestu Poděbrady na Češkem.

Leta 2005 se je vpisala na vzporedni študij češkega jezika in književnosti.

S prispevkom o govoru Kanalske doline je novembra 2008 sodelovala na dialektološki delavnici v mladinskem hotelu Celica.

V študijskem letu 2006/2007 je delala na jezikovni šoli kot učiteljica češčine.

Od leta 2007 do 2010 je delala za televizijo kot lektorica in prevajalka iz angleščine v slovenščino.

Leta 2009 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smeri Primerjalno slovansko jezikoslovje ter Hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostmi.

Leta 2010 pa se je vpisala na podiplomski študij slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Novembra 2010 se je zaposlila na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

slovaropisje • frazeologija • bohemistika 

Priznanja in nagrade

Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani za diplomsko delo