Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je nacionalno središče za sistematično spremljanje in razlago slovenskega jezikovnega gradiva. Rezultat teh raziskav so slovarji, zbirke in priročniki slovenskega jezika ter znanstvene razprave. Ustanovljen je bil leta 1945 z namenom, da zbira jezikovno gradivo in ga uporablja za izdelavo temeljnih del slovenskega jezikoslovja, kot so pravopisni in pravorečni slovar, slovar knjižnega jezika, opisno in zgodovinsko slovnico, etimološki slovar, historično-onomastični slovar, lingvistični atlas, zbornik narečnih besedil, fonogramski arhiv dialektov.

Preberi več
KNJIŽNICA

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.

Knjižničarka: Alenka Porenta

Telefon: +386 1 47 06 182

E-naslov: alenka.porenta@zrc-sazu.si