Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar (1894/1895)

 

 

Pleteršnikov slovar je veliko več

kot slovensko-nemški slovar,

je zlata knjiga slovenskega besedja

in slovenističnega slovaropisja,

slovenska zaščitna znamka

med slavisti doma in na tujem.

 

*****************************************************************************

Bi nam v zvezi s knjižno ali elektronsko izdajo Pleteršnikovega slovarja radi kaj sporočili?

Ste naleteli na besedo, ki je v slovarju ni, pa bi o njej radi izvedeli kaj več?

 

Pripombe in vprašanja nam lahko pošljete na naslov:

pletersnikov.slovar@zrc-sazu.si

 

NOVO:
Založba ZRC in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU sta 1. oktobra 2011 spremenila
licenčne pogoje za elektronski izdaji slovarjev Slovenski pravopis 2001 in Slovensko-nemški slovar
Maksa Pleteršnika. To velja tudi za vse od leta 2003 prodane izdelke. Več o tem ...

*****************************************************************************

©2006 Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Vse pravice pridržane.

Strani so pripravili: Helena Dobrovoljc, Metka Furlan in Uroš Parazajda.

Zadnja sprememba: 26. 5. 2006
Število obiskov od 17. 5. 2006:
Št. obiskov od 17. 3. 2002