Jezikovnotehnološki razvojni center (JetRCe)Jezikovnotehnološki razvojni center ali JetRCe je bil ustanovljen z namenom povezovanja in združevanja digitalizacije ter raziskovanja jezika. Skupino sestavljajo predstavniki vseh sekcij Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, kar zagotavlja prenos informacij, enak in usklajen način predstavitve jezikovnih podatkov, zlasti pripravo in uporabo XML-shem, pretvorbo v TEI Lex 0 ter sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih, ki so povezani z raziskovanjem, preučevanjem in izdelavo sodobnih jezikovnih virov v digitalnem okolju.