Researcher in the Lexicological Section

Research interests

The main areas of Martin Ahlin’s research are Slovene lexicology and lexicography and preparation of the Dictionary of Slovene Synonyms. He collaborated, as editor, in the preparation of the third, fourth and fifth volumes of the Slovar slovenskega knjižnega jezika, and Slovenski pravopis (he produced all the verbal entries). As a member of the editorial board, he participated in the production of Pravila in Slovenski pravopis.

Selected publications

AHLIN, Martin, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica. Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003.

TOPORIŠIČ, Jože, AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, KEBER, Janez, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, VOJNOVIČ, Nastja, SUHADOLNIK, Stane, WEISS, Peter, NARTNIK, Vlado, TOPORIŠIČ, Jože (ed.), DULAR, Janez (ed.), HAJNŠEK-HOLZ, Milena (ed.), JAKOPIN, Franc (ed.), MODER, Janko (ed.). Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, vol. 5. Eds. Anton BAJEC et al. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991.

Slovenski pravopis 1, Pravila. Eds. Jože TOPORIŠIČ et al. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, vol. 4. Eds. Anton BAJEC et al. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, vol. 3. Eds. Anton BAJEC et al. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979.

Curriculum Vitae

1973–1974: graduated (BA Hons.) in Slovene (Major) and English language and literature in the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Since 1974: employed (tenure) in the Lexicological Section, Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language.

1979: completed a Slovak course (two months) at SASS in Bratislava.

Research areas

Linguistics H350 • Lexicology H353 

Keywords

lexicography • orthography • verb • synonymy 

Recognitions & awards

Prešeren Award for Students (1974).