Journals Jezikoslovni zapiski since 1991
  Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies since 1997
Serials Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU since 2014
  Terminologišče since 2013
  Jezikovni atlasi since 2013
  Lingua Slovenica since 2004
  Fontes since 2011
  Linguistica et philologica since 1998
  Slovarji since 1996
  Rastoči slovarji since 2016
  Etimološki slovar slovenskega jezika 19962007
Prostor in čas v frazeologiji

Edited by: Nataša Jakop, Erika Kržišnik, Meteja Jemec Tomazin
Year: 2016
Slovar slovenskega knjižnega jezika
Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja

Author: Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU
Year: 2014
Tolkalni terminološki slovar

Authors: Marjeta Humar, Franci Krevh
Year: 2014
The History of Linguistic Thought and Language Use in 16 th Century Slovenia
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives Thought

Author: Kozma Ahačič
Year: 2014
Slovar slovenskega knjižnega jezika

Author: Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU
Year: 2010
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen

Author: Marko Snoj
Year: 2009
Črnovrški dialekt
Kratka monografija in slovar
Fran

Author: Ivan Tominec
Year: 1964

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015