Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)
01 470 61 66
martin.ahlin@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleks@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka
01 470 61 85
ngk@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka
01 470 61 63
nevenka.jerman@zrc-sazu.si

Janoš Ježovnik

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 67
branka.lazar@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

asistent z doktoratom
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric

asistentka z doktoratom
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 61 65
zvonka.praznik@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 70
jerica.snoj@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
uvranjek@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Boris Kern

asistent

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)