Dr. Simon Atelšek

asistent z doktoratom
01 470 65 26
simonat@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 62 31
marjeta.humar@zrc-sazu.si, marjeta.humar@guest.arnes.si

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
01 470 65 25
mjt@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

samostojna tehnica
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Mitja Trojar

asistent, mladi raziskovalec
+386 01 470 62 30
mtrojar@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Boris Kern

asistent

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)