Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Doc. dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
guzej@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@guest.arnes.si

Doc. dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
05 335 73 21
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Boris Kern

asistent

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)