Naslov:
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016. Elektronska objava tretje izdaje
Glavni uredniki:
Leto:
Zbirka:
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

Tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika je novi temeljni informativno-normativni enojezični razlagalni slovar slovenskega jezika srednjega obsega, ki opisuje jezikovno stanje in pojmovni svet sodobnega slovenskega jezika, interpretirana glede na jezikovno rabo, izkazano v raznovrstnih sodobnih, predvsem korpusnih, gradivskih virih. V okviru njegovih slovarskih sestavkov, ki jih na makrostrukturni ravni uvaja enobesedna iztočnica, so celovito in sistematično opisane pomenske, slovnične, pragmatične in druge lastnosti eno- in večbesednih nefrazeoloških in frazeoloških leksikalnih enot. Slovar je izdelan povsem na novo in je v skladu s sodobno leksikografsko prakso oblikovan primarno za uporabo v spletnem okolju in drugih digitalnih okoljih. Jezikovni podatki so v njem opisani, organizirani in prikazani tako, da bi bil slovar čim bolj uporaben in razumljiv.

Še ...

Robi Šabec: NA "NONO" BOMO ŠE POČAKALI; Primorski dnevnik 5.11.2016

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-954-1

Specifikacija

internetna objava • html