Naslov:
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016. Elektronska objava tretje izdaje
Glavni uredniki:
Leto:
Zbirka:
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

Tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika je novi temeljni informativno-normativni enojezični razlagalni slovar slovenskega jezika srednjega obsega, ki opisuje jezikovno stanje in pojmovni svet sodobnega slovenskega jezika, interpretirana glede na jezikovno rabo, izkazano v raznovrstnih sodobnih, predvsem korpusnih, gradivskih virih. V okviru njegovih slovarskih sestavkov, ki jih na makrostrukturni ravni uvaja enobesedna iztočnica, so celovito in sistematično opisane pomenske, slovnične, pragmatične in druge lastnosti eno- in večbesednih nefrazeoloških in frazeoloških leksikalnih enot. Slovar je izdelan povsem na novo in je v skladu s sodobno leksikografsko prakso oblikovan primarno za uporabo v spletnem okolju in drugih digitalnih okoljih. Jezikovni podatki so v njem opisani, organizirani in prikazani tako, da bi bil slovar čim bolj uporaben in razumljiv. Slovar je prosto dostopen na slovarskem portalu Fran Inštituta za slovenski jezika Frana Ramovša ZRC SAZU.

Še ...

Robi Šabec: NA "NONO" BOMO ŠE POČAKALI; Primorski dnevnik 5.11.2016

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-954-1

Specifikacija

internetna objava • html