Title:
Stopenjsko besedotvorje. Na primeru glagolov čutnega zaznavanja
Author:
Year:
Compilation:
Science(s):
Language(s):
Table of content

Uvod

1 Opredelitev glagolov čutnega zaznavanja
2 Opredelitev stopenjskega besedotvorja
3 Opredelitev slovarskega pomena
4 Besedotvorni sestavi z glagoli čutnega zaznavanja
5 Analiza stopenjskih tvorjenk iz glagolov čutnega zaznavanja
6 Predlogi za izboljšanje slovarskih obravnav v prihajajočih jezikovnih priročnikih – glede na razlage v SSKJ-ju
7 Sklep

Povzetek
Summary
Viri in literatura

Imensko kazalo
Stvarno kazalo
Razčlenjeno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0024-7

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 256 pages

Price

18,00 EUR (Regular)