Ljudska religioznost v Kanalski dolini
O umiti in v prt zaviti lobanji
Studia mythologica Slavica – Supplementa 9

Authoress: Nataša Gliha Komac
Year: 2014
Kostelski slovar
Slovarji

Author: Jože Gregorič
Year: 2014
Tolkalni terminološki slovar

Avtor/Urednik: Franci Krevh, Marjeta Humar
Year: 2014
Jezikoslovni zapiski 19/2
Dialektološki razgledi
Jezikoslovni zapiski

Year: 2013
Novi etimološki slovar slovenskega jezika
Poskusni zvezek

Authoress: Metka Furlan
Year: 2013
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki
Linguistica et philologica 29

Authoress: Majda Merše
Year: 2013
Pomenska mreža slovenskih glagolov

Author: Jure Zupan
Year: 2013
Veterinarski terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Ivanka Brglez, Cvetana Tavzes, Miloš Tavzes
Year: 2013
Jezikoslovni zapiski 19/1
Slovensko in slovarnsko
Jezikoslovni zapiski

Edited by: Peter Weiss
Year: 2013
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9/2013
Slovenski jezik

Edited by: Kozma Ahačič, Grant H. Lundberg
Year: 2013
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo

Edited by: Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
Year: 2013
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [drugi natis]
Slovarji

Edited by: Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
Year: 2013
Jezikoslovni zapiski 18/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2012
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [prvi natis]
Slovarji

Edited by: Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
Year: 2012
Pravopisna stikanja
Razprave o pravopisnih vprašanjih

Edited by: Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop
Year: 2012
Jezikoslovni zapiski 18/1
Jezikoslovni zapiski

Year: 2012
Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem
Katoliška doba (1600–1758)
Linguistica et philologica 28

Author: Kozma Ahačič
Year: 2012
Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom [drugi natis]

Authoresses: Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop
Year: 2012
Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola
Linguistica et philologica 27

Authoress: Andreja Žele
Year: 2012
Slovenski lingvistični atlas 1
Človek – telo, bolezni, družina
Jezikovni atlasi 1

Edited by: Jožica Škofic
Year: 2011
Slovensko tehniško izrazje
Jezikovni priročnik

Authors: Andrej Šmalc, Jakob Müller
Year: 2011
Domoznanec in kulturni delavec Jože Gregorič
Kostelski ponos na slovenskem leposlovnem nebu

Authors: Stanislav Južnič, Drago Samec, Peter Weiss
Year: 2011
Farmacevtski terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Marjeta Humar, Jelka Šmid Korbar, Aleš Obreza
Year: 2011
Botanični terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič
Year: 2011
Slovenski smučarski slovar
Slovarji

Edited by: Ljudmila Bokal
Year: 2011
Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom [prvi natis]

Authoresses: Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop
Year: 2011

Search and select

AllBooks for saleE-books

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2014201320122011201020092008before 2008

Publishers

AllZRC PublishingOther Publishers

© 2004-2014 Research centre • TwitterCookies • Website design: Innovatif • Created by: XLAB d.o.o.